Algemene Voorwaarden Roger Spees

Artikel 1 – Definities

1.1. Roger Spees: Roger Spees, gevestigd te [jouw adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30243147.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Roger Spees.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Roger Spees.

2.2. Afwijkende voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 – Diensten en Producten

3.1. Roger Spees biedt diensten en producten aan op het gebied van intuïtieve muziek, componeren op maat, workshops, transformatieprogramma’s en andere gerelateerde activiteiten.

Artikel 4 – Bestellingen en Boekingen

4.1. Bestellingen en boekingen kunnen worden gedaan via de website van Roger Spees of andere afgesproken kanalen.

4.2. Na ontvangst van een bestelling of boeking, zal Roger Spees een bevestiging sturen met details van de gekozen diensten of producten, prijzen en eventuele specifieke voorwaarden.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling van de verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld in de factuur of bevestiging.

5.2. Bij gebreke van tijdige betaling is Roger Spees gerechtigd verdere dienstverlening op te schorten en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Annulering en Terugbetaling

6.1. Annulering van diensten of producten kan onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden zoals vermeld in de bevestiging of overeenkomst.

6.2. In geval van annulering kunnen reeds betaalde bedragen mogelijk worden gerestitueerd, afhankelijk van de voorwaarden die van toepassing zijn.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Roger Spees is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde diensten of producten.

7.2. Deelname aan workshops, programma’s of andere activiteiten is geheel op eigen risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Intellectueel Eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten en producten berusten bij Roger Spees.

Artikel 9 – Toepasselijk Recht

9.1. Op alle overeenkomsten tussen Roger Spees en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Contactgegevens

10.1. Roger Spees is bereikbaar via e-mail op mail@rogerspees.nl.

Artikel 11 – Privacy

11.1. Roger Spees verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Zie het privacybeleid op de website voor meer informatie.

Scroll naar boven
Wordt lid van mijn Inner Circle

Ga Met Mij Mee op Een Muzikale Reis van de Ziel

Sluit je aan bij mijn Inner Circle en ontvang een gratis exclusieve mp3-track die jouw ziel zal beroeren en je begeleidt op je levenspad. Deze intuïtieve muziektrack, speciaal gecreëerd voor harmonie en resonantie, is een unieke luisterervaring.

Ontvang tevens updates over nieuwe muziek, evenementen en workshops om je persoonlijke en spirituele groei te bevorderen.